1992—

rodo

Disclaimer concerning personal data protection

With a view to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, “GDPR”), please be advised as follows:

  1. The controller of your personal data, which we collect in connection with your activity on the website www.start-pm.com.pl and/or through communications (by telephone or email) initiated by you, is the Start PM sp zoo (“Controller”).
  2.  You can contact the Controller directly in writing at Kutrzeby 30, 05-082 Stare Babice, e-mail: start@start-pm.com.pl or by contacting the Controller’s Data Protection Officer in writing by e-mail: l.kowalewski@start-pm.com.pl.
  3.  The provision of your data is voluntary but it is necessary to reply to your question and for you to use the full functionalities of the website.
  4.  You have the right to access your personal data, the right to rectification and deletion of the data, the right to limitation of processing, the right to object against processing, the right to portability of the data, and the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
  5. The processing of your personal data is described in detail in the Privacy Policy available at Privacy Policy
Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych "GDPR"), należy pamiętać, że:

  1. Administratorem danych osobowych, które zbieramy w związku z Twoją działalnością na stronie www.start-pm.com.pl, przez telefon lub e-mail, jest Start PM sp zoo.
  2.  Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio na piśmie: Kutrzeby 30, 05-082 Stare Babice, przez e-mail: start@start-pm.com.pl  lub kontaktując się z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych e-mail: l.kowalewski@start-pm.com.pl .
  3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na swoje pytanie i pełne korzystanie z funkcjonalności strony internetowej.
  4.  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania, do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo złożenia skargi do organu nadzoru.
  5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej w Polityce prywatności
CV

Prosimy kandydatów do pracy o zawarcie w CV następującej klauzuli „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratora Danych Osobowych spółkę Start PM Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 30”.